Minggu, 03 April 2011

geguritanku

Gurit Kangen Ku

Ing kene
Ing kene aku esih urip
nyawang padhange lintang kang sumubyar
padhang ing angga
sawangan kang arang saiki bisa sinawang
nadyan ing ketiga
udan tansah pating tumetes
parine padha ambrug
panene rada kurang merga udan kang tanpa kandheg
ya kaya mangkene rasane atiku
kang kangen marang sliramu lintang
kangen endahing maneka esemu
kangen merdune swaramu
merga aku lan kowe esih ngenteni
kapan tumeka dina kang suci
ngiket tetalining janji

Tidak ada komentar:

Posting Komentar