Minggu, 03 April 2011

Parikan

Parikan salah sijining wujud utawa wernane kasusastraan ana ing kasusastran Jawa. Wujude  padha karo pantun ing kasusastran Indonesia. Ing Baris sepisan minangka cangkriman (capeyan/pitakonan) dene baris kapindho minangka batangane utawa wangsulane.

Tuladhane parikan kang wis digawe saka siswa SMK 2 Kebumen kang mujudake kreativitas siswa SMK kang nyatane pancen "bisa" .....

Parikan karya murid-murid kelas XI TKBB 1
SMK NEGERI 2 KEBUMEN
Dwija: Priyo

1. Ngasah arit nganti landep
Landepe kaya bendho
Dadi murid kudu sing sregep
Supados dadi wong ora bodho

2. Meng pasar nggawa godhong
Ora lali karo lenga
Yen wis dadi wong
Aja lali karo wong tua

3. Maem gulali karo terasi
Nek wis janji ampun mblenjani

4. Pitik walik saba karangan
Aja lali tuku terasi
Nek rika lagi mangan
Aja lali bagi-bagi

5. Mbah Surip adol piring
Yen urip kudu eling

6. Esuk-esuk menyang sawah
Panen kacang ing mangsa ketiga
Apa ora ana sing pada bungah
Yen anake wis pada kerja

7. Nyabut paku nganggo tang
Pakune ana wit gedhang
Wakil rakyat do utang
Rakyatipun kang nyarutang

8. Wengi-wengi meng langgar
Ora lali nganggo kupluk
Yen padha meng pasar
Mesti padha tuku krupuk

9. Yen kembang, kembange kacang
Nanging dudu kembang puspa
Isih cilik di kudang-kudang
Barang gedhe dadi rekasa

10. Lunga meng pasar tuku ciri
Aja lali uga tuku mrica
Dadi wong aja nduweni rasa iri
Kaben ora di sengit kanca-kanca

11. Wayah sonten jerene meng mekah
Mboten wonten wong kere amarga sedekah

12. Gawe jangan ora enak
Yen ora enak aja mbok tuku
Yen njenegan sampun kepenak
Aja lali marang aku

13. Mangkat sekolah numpak pit
Ora lali maca donga
Dadi wong ajah pelit
Yen pengin akeh kanca

14. Ana kebbo mangan saleh
Salehe campur sega
Dadio wong kang sholeh
Yen koe pengin mlebu surga

15. Pit-pitan meng Surabaya
Lungane kalian kanca
Yen arep lunga
Pamit riyin marang wong tua

16. Pelangi wernane pitu
Onta ing kandang ana lima
Yen garep ngapa-ngapa iku
Ajah kelalen maca donga

17. Tuku gula jawa setangkep
Tukune nang Surabaya
Dadi bocah kudu sregep
Lan manut marang wong tua

18. Ana semut ana gula
Ana dandang ana panci
Dadi wong ajah ndresula
Tapi dadi wong kudu pangerti

19. Tuku ciu karo Bu Megawati
Di ombe bareng nang kantor DPU
Akeh maling pada nganggo dasi
Amargi hukum bisa di tuku

20. Maem sega kucing entek siji
Ajah lali numbasaken nggo Pak Priyo
Dadi bocah ajah seneng ingkar janji
Kaben ngesuk tua uripe mulyo

21. Nyawang-nyawang wit gedhang
Ajah lali mampir tuku srabi
Dadi wong ajah sok gemampang
Yen awake dhewek ra bisa ngajeni

22. Tuku gethuk karo nangka
Di pangan bareng karo Titi
Yen emang pengin urip mulya
Kudu gelem priyatin awit saiki

23. Mangan tempe karo Bambang
Ngombene bareng karo Titi
Sapa wong gelem sembahyang
Bakal mulya urip bar mati

24. Mangan timun nang ngarep gua
Akeh ngalamun ra ana guna

25. Nyirami kembangan nganti teles kebes
Ajah lali di kei pupuk barang
Yen atine lagi stres
Ya ojo lali sembahyang

26. Tesih esuk maem gethuk
Di wei nang bakul dandhang
Tesih esuk padha ngantuk
Amargi wengi padha begadang

27. Malem minggu lunga ngapel
Ajah lali nggawa kopi
Mbesok ujian tambah angel
Mula sinau ajah nganti lali

28. Sore-sore ketemu Tatang
Ketemune nang ngisor wit jambu
Daripada ngombe chongyhang
Mendingan ngombe jamu

29. Esuk-esuk menyang pasar pagi
Tuku gethuk lan tuku sate
Yen ngesuk aku lali
Tulung di elingake

30. Latar reget yo di saponi
Supaya resik men katon rapi
Ojo mung mikir pangkat lan kursi
Terus lali sholat lan ngaji

31. Mlaku-mlaku nang pasar minggu
Ajah lali tuku klambi
Menawi rika lagi nunggu guru
Ajah bosen-bosen kanggo ngenteni

32. Tuku angkring nang prapatan
Yen kelingan aweha pituturan

33. Esuk-esuk tuku roti
Ajah lali karo dosen
Yen koe ngesuk mati
Mbok yao tobat kit gemiyen

34. Meng pasar tuku kado
Nang pasar muter-muter
Yen koe tesih krasa bodo
Dadi bocah ajah sok keminter

35. Ngombe susu
Maem sega
Dadi wong ajah nesu
Nek pengin dadi menungsa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar